Чи перевіряють українці достовірність інформації в ЗМІ

Чи перевіряють українці достовірність інформації в ЗМІ

42% українців ніколи не перевіряють інформацію на достовірність, 31% – не так перевіряють, як шукають деталізовану інформацію. І лише 24% аудиторії перевіряє медіаконтент, свідчать результати дослідження медіаграмотності українців.

32% українців визначають достовірність новини інтуїтивно. 28% – шукають посилання на джерело інформації. Для 26% важливим маркером є наявність у матеріалі різних точок зору або фото/відео, яке підтверджує інформацію. Кожен четвертий схильний довіряти новині, якщо вона не суперечить його уявленнями та схожа на правду.

Для 23% українців критерієм достовірності новини є довіра до видання, в якому вона розміщена, а для 21% – добра репутація автора, для 14% – популярність автора.

11% українців довіряють майже всім повідомленням, поки не побачать спростування.

Загалом медіаграмотність у 15% українців є низькою, у третини (33%) – нижча за середню, у 44% аудиторії – рівень вищий за середній медіаграмотності і лише у 8% – високий.

Дослідження також показало, що рівень медіаграмотності залежить від статі, віку та рівня освіти. Серед опитаних, що здобули лише загальну середню освіту, медіаграмотність “низька” та “нижча за середню” у 63%, натомість серед тих, хто здобув повну/неповну вищу освіту – лише у 30%.

Частка чоловіків із високим рівнем медіаграмотності майже вдвічі більша, ніж жінок – 11% проти 6%. Рівень медіаграмотності високий у молоді 18–25 років й низький серед людей 56–65 років.

Чим нижчий освітній статус, тим нижчим є й рівень медіаграмотності.