Радчиков Юрiй / Radchykov Yuriy

Посвідчення № 002 PI  ШЕФ-РЕДАКТОР редакції інформаційного агентства  ПРЕСІНФОРМ  Дійсне до 31.12.2025 року

PRESSPAS № 002 PI Editor-in-chief News Agency PRESSINFORM valid to 31.12.2025