Зараз читаю
Порядок проведення експертизи містобудівної документації змінено

Порядок проведення експертизи містобудівної документації змінено

«Порядок проведення експертизи містобудівної документації» уряд виклав у новій редакції. 14 вересня відповідна постанова № 952 від 1 вересня 2021 року набрала чинності.

У відповідності до вимог документу експертизі підлягають проекти такої містобудівної документації:

 • генеральної схеми планування території України;
 • схеми планування окремих частин території України;
 • схеми планування території Автономної Республіки Крим, областей та районів;
 • комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад;
 • генеральних планів міст.

Зміни до зазначеної містобудівної документації підлягають експертизі згідно з Порядком.

За рішенням замовників може бути проведено також експертизу проектів генеральних планів селищ, сіл, детальних планів територій та змін до них.

Експертиза здійснюється експертними організаціями незалежно від форми власності, що мають у своєму складі сертифікованих експертів за відповідними напрямами професійної діяльності, архітекторів, які отримали відповідний кваліфікаційний сертифікат, а також сертифікованих інженерів-землевпорядників.

Експертну організацію, яка проводитиме експертизу, визначають відповідно до Закону “Про публічні закупівлі”.

Не мають права проводити експертизу зазначених проектів фізичні та юридичні особи, які беруть участь у розробленні проектів містобудівної документації.

Експертиза проводиться за рахунок коштів замовника.

Замовник для проведення експертизи подає експертній організації заяву, до якої додаються:

Читати також

 • проект містобудівної документації(зокрема розділи, що можуть розроблятися за окремим завданням у випадках, передбачених законодавством) у формі електронного документа, на який накладені кваліфіковані електронні підписи відповідальних осіб;
 • матеріали про результати проведення громадського обговореннящодо врахування громадських інтересів у проекті містобудівної документації на місцевому рівні;
 • матеріали про результати розгляду проекту містобудівної документаціївідповідною архітектурно-містобудівною радою, зокрема висновки (за відповідним напрямом) органів земельних, водних, лісових ресурсів, дорожнього господарства, охорони культурної спадщини, ядерної та радіаційної безпеки, цивільного захисту (зокрема з питань інженерно-технічних заходів цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки), природоохоронного та інших органів, яким відповідно до закону належать повноваження щодо розгляду містобудівної документації.

Строки проведення експертизи встановлюються договором і становлять не більш як:

 • 60 календарних днів – для проектів містобудівної документації на державному та регіональному рівні;
 • 45 календарних днів – для проектів містобудівної документації на місцевому рівні.

У визначені строки експертна організація за результатами проведеної експертизи надає замовнику експертний висновок в електронній формі, на який накладені кваліфіковані електронні підписи відповідальних осіб:

 • позитивний– у разі відповідності проекту містобудівної документації вимогам законодавства, рішенням органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань планування і забудови територій, завданню на розроблення містобудівної документації, порядку її розроблення, будівельним нормам, вимогам щодо її складу та змісту;
 • негативний– у разі невідповідності проекту містобудівної документації вимогам законодавства, рішенням органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань планування і забудови територій, завданню на розроблення містобудівної документації, порядку її розроблення, будівельним нормам, вимогам щодо її складу та змісту.

Згідно із законом експертні організації зобов’язані забезпечувати належну якість проведення експертизи та несуть відповідальність за:

 • об’єктивність та обґрунтованість зауважень експертизи;
 • дотримання встановлених строків проведення експертизи і надання висновку.

Під час проведення експертизи вимагати документи, не передбачені законодавством, заборонено.