витрата палива

Автомобілі та витрата палива

Масштабне дослідження по споживанню пального автомобілями (реальні витрати палива) провів британський журнал WhatCar. За основу…