ВРУ схвалила за основу проект, що регулює платне надання медичних послуг

ВРУ схвалила за основу проект, що регулює платне надання медичних послуг

У пояснювальній записці зазначено, що проект Закону розроблений з метою підвищення ефективності діяльності Національної служби здоров’я України (НСЗУ) як єдиного державного закупівельника медичних послуг у її взаємодії із надавачами медичних послуг щодо реалізації державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення України.

Госпітальні округи будуть поділені на кластери, а комунальні та державні заклади охорони здоров’я зможуть самостійно встановлювати плату за послуги з медичного обслуговування населення. Про це йдеться у законопроекті № 6306 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення надання медичної допомоги», який до парламенту внесли «Cлуги народу» на чолі з головою комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайлом Радуцьким. Його парламент схвалив у першому читанні.

У законопроекті пропонується внести зміни до Цивільного кодексу України, Основ законодавства України про охорону здоров’я, законів України «Про захист персональних даних», «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», «Про реабілітацію у сфері охорони здоров’я» тощо.

У проекті зазначено, що мінімальний розмір оплати праці медичних та фармацевтичних працівників державних та комунальних закладів охорони здоров’я буде визначатися Кабінетом Міністрів України, у тому числі із дотриманням гарантій щодо мінімальної заробітної плати.

Запропоновано так визначити госпітальний округ: (ГО) – територія, в межах якої забезпечено надання якісної, комплексної, безперервної і орієнтованої на пацієнтів медичної допомоги шляхом організації спроможної мережі закладів охорони здоров’я. Пропонується, аби ГО поділявся на госпітальні кластери, в межах яких має бути організовано комплексний доступ населення до стаціонарної медичної допомоги.

Межі ГО та госпітальних кластерів, порядок їх утворення та функціонування, а також порядок визначення кластерних, надкластерних та інших видів закладів охорони здоров’я, що входять до мережі закладів охорони здоров’я госпітального округу, має визначатися Кабінетом Міністрів України.

У Головному науково-експертному управлінні (ГНЕУ) звернули увагу, що запропонований підхід за відсутності чітких критеріїв, за якими уряду прийматиме із зазначених питань рішення, створює ризики погіршення рівня доступності медичного обслуговування населення.

Крім того, пропонується вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу та третинну (спеціалізовану) медичну допомогу замінити спеціалізованою медичною допомогою,як такою, що «надається в амбулаторних або стаціонарних умовах лікарями відповідної спеціалізації (крім лікарів загальної практики – сімейних лікарів) у плановому порядку або в екстрених випадках і передбачає надання консультації, проведення діагностики, лікування та профілактики хвороб, травм, отруєнь, патологічних і фізіологічних (під час вагітності та пологів) станів, в тому числі із застосуванням високотехнологічного обладнання та/або високоспеціалізованих медичних процедур високої складності; направлення пацієнта відповідно до медичних показань для надання спеціалізованої медичної допомоги з іншої спеціалізації. На думку ГНЕУ, для прийняття більш виваженого рішення щодо доцільності впровадження зазначених новел варто було б навести аналіз практики застосування відповідних чинних норм Основ та аргументи, які б засвідчували необхідність відповідних змін.