Зараз читаю
Як отримати кадастровий номер

Як отримати кадастровий номер

Присвоєння кадастрового номера – обов’язкова складова процесу приватизації, оформлення прав власності. У разі переходу права власності на земельну ділянку від однієї особи до іншої, виникнення інших, крім права власності, речових прав на земельну ділянку, інших відомостей про нього – кадастровий номер не змінюється. У разі поділу або об’єднання, земельній ділянці (земельним ділянкам) присвоюються нові кадастрові номери.

Відповідно до статті 13 Закону України “Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)” – в разі, якщо до 1 січня 2025 року власник не витребувані земельної частки (паю) або його спадкоємець не оформив право власності на земельну ділянку, він вважається таким, який відмовився від отримання земельної ділянки. Тому отримання кадастрового номеру земельної ділянки, який вже належить особі на підставі державного акту про право власності на землю, але в якому відсутній кадастровий номер – є необхідною умовою для реєстрації самого права власності на земельну ділянку.

Для присвоєння кадастрового номера необхідно звернутися в Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру (Госгеокадастр) і передати на розгляд пакет документів:
• заяву встановленої форми (в паперовій або електронній формі) про державну реєстрацію земельної ділянки;
• оригінал документації із землеустрою, яка є підставою для формування земельної ділянки;
• документацію із землеустрою, яка є підставою для формування земельної ділянки у формі електронного документа.

Документи можуть надаватися:
• заявником особисто або уповноваженою ним особою;
• відправлятися поштою цінним листом з описом вкладення та повідомленням про вручення;
• в електронній формі за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку.

Згідно з Прикінцевими та перехідними положеннями Закону України “Про Державний земельний кадастр” в разі, якщо відомості про земельні ділянки, право власності на які виникло до 2004 року, не внесені до Державного реєстру земель, їх державна реєстрація здійснюється на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за заявою їх власників.