Корисно знати

Куди подіти “зайвих” учнів та педегогів?